Persondata

Vedr. personoplysninger

Generelt
Personoplysninger er alle slags informationer, der i et eller andet omfang kan henføres til dig. Når du booker en tid retter henvendelse i øvrigt, bliver jeg oplyst om dit fornavn og efternavn(hvis du selv gør det), mailadresse og/eller telefonnummer. Herudover kan der være optaget en lydfil under sessionen.

Sikkerhed
Jeg gemmer oplysningerne i et begrænset tidsrum. Eventuelle lydfiler bliver slettet, så snart den/de er videresendt til dig. Da ingen af oplysningerne er særligt personfølsomme, har jeg ikke særlige sikkerhedsforanstaltninger.

Formål
Dine oplysninger navn, telefonnummer og/eller mailadresse bruges kun til det formål, at få fat i dig såfremt vores session skal udsættes.

Periode for opbevaring
Oplysningerne opbevares indtil sessionen er gennemført. Er der tale om et forløb(en række af sessioner), gemmes oplysningerne til forløbet er gennemført.

Videregivelse af oplysninger
Dine oplysninger gives ikke videre til tredje part.

Indsigt og klager
Du har ret til at få oplyst, hvilke personoplysninger, jeg har på dig. Hvis du vil klage over min behandling af dine personoplysninger, har du også mulighed for at tage kontakt til Datatilsynet.

Udgiver
MayaGuidning
v/Maya Jadeh Elizabeth Halstensgård
Ved Klædebo 14, 2970 Hørsholm
Telefon: +45 50 49 12 09

Email: info@mayaguidning.dk