Er du Spirituel?

Grundlæggende kan man sige, at spiritualitet, eller åndelighed, handler om at forbinde sig til helheden – noget, som er større end os selv. Spiritualitet handler om at lytte til sig selv, og sin indre vejledende stemme, og arbejde hen imod det, som giver en indre følelse af inspiration og glæde.

Alt opfattes som, og er, energi. Energi har forskellige frekvenser, og udtrykker sig på forskellige pla-ner. Fysisk set er alt altså energi – alt hvad der er inde i os og omkring os. Det handler derfor om at lære at forstå, og arbejde med, den energi, som både udgør og omgiver os.

Vi er alle spirituelle

Vi er alle spirituelle mennesker. Nogen er blot bedre til at lytte og forstå energierne, end andre. Den slags kommer sjældent af sig selv, men kræver træning og ikke mindst tålmodighed. Evnen til at gøre det, er medfødt, men måden vi gør det på, er meget individuel. For at lære din energi at kende, og være i stand til at arbejde med den, kræver det, at du byder velkommen til alt, hvad der er dig, og øver dig i at lytte til din krop, når den taler til dig – og det gør den!

Spiritualitet skal trænes

Ligesom med alt andet her i livet, så kræver det træning, hvis man ønsker at blive god til noget. Sådan er det også med spiritualitet. Man kan sammenligne spiritualitet med en muskel; hvis man ønsker den skal blive større og stærkere, skal man træne den. Ønsker man derimod at blive bedre til at mærke sig selv, lære sin energi at kende, lytte til den og bruge den aktivt, så kræver det tid, fokus og ikke mindst træning.

At stå ved sin spiritualitet, eller åndelighed, kræver desuden også mod, for det kræver, at vi tør åbne os og være sårbare. Til gengæld vil du opleve, at jo bedre du bliver, jo dybere indsigt i dig selv og dine energier, vil du opnå, og så er alt muligt!

Spirituel vejleder

MayaGuidning handler om at få svar på dine spørgsmål. Du vil få redskaber og værktøjer til, at slippe det, der ikke giver mening for dig, og i stedet omfavne det, der gør. Måske du befinder dig i en eksistentiel krise, eller måske du bare føler, at der er ”noget mere”, end det tilværelsen hidtil har givet dig. Så kan spirituel vejledning være vejen for dig.

Hver session er unik, og du får værktøjer med hjem, som du kan arbejde med. Du vil få hjælp og guidning til, hvordan du bliver bedre til at mærke og finde dig selv, og hvordan du lære at træne det.