“Det er det folk inderst inde ved om sig selv, der gør dem bange” – Clint Eastwood

Der kan opstå ubalance i alle former for relationer. Der er de klassiske hvor ingen længere lytter, taler eller ligefrem råber af hinanden. Og så er der dem, hvor det er ok, men kunne være så meget bedre.

Om vi er  kærester, familie eller venner, så kan vi alle have brug for input, nye synsvinkler og værktøjer til at skabe den bedst mulige relation. Og uanset hvor professionelle vi er som kollegaer, så er vi først og fremmest mennesker. Forstået på den måde, at vi påvirker og bliver påvirket af de personlige erfaringer, vi hver især bringer med os.

Ved at blive mere klar på, hvad det er vi bringer i spil og hvad der er, som påvirker os, kan vi skabe et miljø, der er trygt og hvor balancen bliver et fælles ansvar.

Det er vigtigt:

  • at alle er indstillet på at være ærlige og nysgerrige på det som dukker op
  • udviser respekt for forskellige synspunkter
  • at der er et fælles fokus/mål

Med afsæt i jeres fokus/mål, bruger jeg min evne til at læse og tolke energier. Jeg stiller konstruktive spørgsmål og gør mig umage for, at videregive svarene på en forståelig og meningsgivende måde for alle parter.

Jeg vil komme ind på og give værktøjer til:

  • hvordan i komplimenterer hinanden
  • hvor i kan løfte hinanden
  • hvor ubalancerne opstår
  • hvordan balancen genoprettes
  • hvad i skal gøre for at nå jeres fælles mål på den mest givende måde

Følelsesmæssigt kan det være udfordrende, at få præciseret potentialer og ikke mindst få sat ord det usagte. Mit udgangspunkt er, at der ikke er noget, der er rigtigt eller forkert. Til gengæld noget mere hensigtsmæssigt end andet ift. hvor vi gerne vil hen. Vi får ikke nødvendigvis det vi ønsker, men altid det vi har brug for, så vi kan skabe den forandring, vi søger.

Se priser i menuen 

Tilbagemeldinger

Hej Maya

Jeg vil lige Tak for en  god formiddag/eftermiddag

Jeg syntes at du var god til at ramme rigtig hele tiden ( du er bare god )

Anne og jeg fik en god snak på vej hjem fra dig ( det er rigtig godt at en ude fra kommende person kommer med deres mening om hvordan de ser på os ) Det er lærerigt

Venindegruppe gennem 2 år:

Veninde 1: Det var en vild oplevelse, fordi jeg synes du ramte mig, og sådan som jeg oplever mig selv (både individuelt og i gruppen) rigtig godt.

Jeg fik mange ting at tænke over både godt og skidt, for mange af de ting du beskriver ved jeg jo godt, og meget af det er jeg rigtig stolt over, og noget af det vil jeg gerne blive bedre til! Så det var en super god øjenåbner for mig som person ift. Hvordan jeg er i en gruppe, og at jeg sådan set og selv ser mig, som den du ser mig som.

Som gruppe: Jeg synes det gav gruppen en masse at tænke på, og det affødte en masse spørgsmål efterfølgende Vi fik snakket mange ting igennem, og vi fik lavet et stopord(hval) + fik snakket om ”hvor meget vi må presse hinanden og hvornår”.

Det har helt sikkert også skabt, at vi som gruppe nu kan snakke om nogle ting fremadrettet ”fordi det sagde Maya”, så det er nu blevet mere legalt at komme med nogle ting, spørge mere ind, kommentere mere på hinanden, være nysgerrige og også tage sit eget rum, så det er helt sikkert en helt fantastisk proces vi skal igennem fra nu af

Jeg oplevede, at du fik sat ord på os som gruppe, både ift. ting vi vidste, men også ift. måske nogle svære ting, som vi som gruppe havde brug for at få på plads og italesat. Så altså en mega god oplevelse, som jeg bestemt synes du skal arbejde videre med og give til andre grupper, familier osv.

Ha ha, det er nu lige gået op for mig, at jeg IGEN har sat 1000 ord på, der hvor de andre er mere konkrete, men jaja, det var jo også sådan du så mig …

Veninde 2: Super fantastisk og inspirerende aften med rigtig mange punkter som rammer plet, men som også overrasker, fordi de beskriver så mange ting om de andre piger som passer, men som man ikke selv kunne sætte ord på.

Det åbne for at overveje hvordan man er som veninde, men også som gruppe, så man starter en refleksion omkring hvilke ting man med fordel kunne ændre eller skrue lidt ned på, for at gruppen bliver stærkere og man giver mere af det gode af sig selv til gruppen.

Veninde 3: Jeg synes først og fremmest, at det var en rigtig spændende aften! Som gruppe var den utrolig givende, og jeg fik et nuanceret mit syn og forståelse af mine veninder på en helt anden måde end førhen. Jeg synes vi fik nogle gode redskaber til, hvad vi skulle være til/øve os på i fremtiden.

Som individuel følte jeg ikke der blev gået i dybden(dette forventede jeg heller ikke), men de ting de blev sagt tog jeg til mig og mange af dem ramte mig godt. Derudover var det spændende at høre, hvordan andre ser en.

Jeg synes Maya, var et super rart menneske, og hendes væremåde gjorde det trygt, når der blev snakket om én selv individuelt. Alt i alt synes jeg det var en super spændende og givende aften.

Veninde 4: ”Det var ikke kun nyt, spændende og berigende at opleve Maya i sit fag som clairvoyant – det var også nyt, spændende og berigende for mine veninder og jeg, at en fremmed kunne sætte så præcise ord og forklaringer på vores dynamik i vores venindegruppe. Jeg tror bestemt at denne oplevelse er noget vi vil huske tilbage på og at det desuden har åbnet døre for nye sider af vores